A MultiBrokers tenim com a únic objectiu oferir a cada client un servei àgil i eficaç, mitjançant una atenció professional i personalitzada, treballant amb entusiasme per fer-ho possible..

Gerència de riscos

Identifiquem i analitzem els riscos a què està exposat cada client, així com el seu impacte i les seves possibles conseqüències, assessorant en:

Adopció de mesures de prevenció o seguretat.

 • Selecció dels riscos a assegurar i els possibles nivells d’autoassegurança
 • Definició dels criteris de valoració d’actius.
 • Planificar visites periòdiques per identificar els possibles nous riscos o els canvis en els que ja existeixen, amb la finalitat de mantenir una correcta cobertura.
 • Confecció d’un manual d’assegurances per:
  • Informar sobre el contingut de les pòlisses.
  • Determinar un sistema d’actuació en cas de sinistre.
  • Establir un sistema de comunicació entre tots els departaments de l’empresa.

Programa d’Assegurances

Dissenyem i col·loquem al mercat assegurador el teu programa d’assegurances:

 • Assessorant als assegurats sobre normes d’actuació pel control intern i la comunicació immediata de les possibles variacions i agreujament dels riscos.
 • Negociant els contractes d’assegurances d’acord amb la situació i evolució del sector assegurador i tenint en compte l’especialització de les companyies asseguradores.
 • Adaptant les clàusules i les condicions dels contracte a les necessites específiques.
 • Administrant les pòlisses d’assegurances contractades, cuidant de la seva actualització segons les necessitats de cada moment i del pagament de les primes corresponents.

 

Gestió de Sinistres

 • Tramitant i assessorant en la gestió de sinistres, amb la finalitat que el cobrament de les indemnitzacions es faci el més aviat possible i d’acord amb allò establert en el marc de la pòlissa.
 • Traslladant a la companyia asseguradora la comunicació de l’ocurrència del sinistre.
 • Assessorant durant la peritació dels danys i tramitant la reclamació de la indemnització corresponent a l’asseguradora.
 • Auditant l’exactitud de l’import pagat per l’entitat asseguradora segons les condicions del contracte.

 

En la gestió del sinistre és on el nostre esforç es veu recompensat.

 Per aconseguir que un sinistre s’indemnitzi de forma que la satisfacció del nostre client sigui complerta, és imprescindible:

 • Que el contracte cobreixi els riscos i els capitals correctes, per això és fonamental que, durant tota la vida de l’assegurança, aquesta es revisi periòdicament, adequant-la a la realitat de cada moment. .
 • Durant la tramitació del sinistre hem de treballar a fons perquè cap detall se’ns passi.

 

Un exemple de sinistre que sempre hem dut amb orgull, és el d’un incendi en una indústria plàstica de Polinyà:

Es va produir un incendi en el magatzem de l’empresa i en una planta de fabricació, reduint a cendra i deixalles la totalitat del magatzem i la planta

Pel fet d’estar perfectament assegurat el risc, i amb el seguiment del sinistre recolzant l’empresa i al pèrit de designació particular, contractat per defensar els interessos del nostre assegurat, es va poder tornar a aixecar la fàbrica i el magatzem, sense que l’empresa patís pèrdua de negoci, ni tingués que prendre mesures com un ERO per poder tornar a funcionar com abans de l’incendi.

S’ha de tenir en compte que, perquè una assegurança funcioni com és d’esperar, és imprescindible que aquesta s’ajusti a la realitat, cosa que no només és feina del corredor, sinó que és necessària la comunicació i la complicitat de l’empresa assegurada amb nosaltres. El contacte entre assegurat i corredoria ha de ser constat i fluid, d’una altra manera és impossible que quan hi hagi un sinistre, la pòlissa s’adapti a les necessitats reals. El contracte ha d’anar adaptant-se constantment als canvis de l’empresa.

 

Empresa: NUPIK

Import del sinistre: 40.000.000€

Companyies asseguradores: Generali y Allianz