Empreses

Som corredors, és per això que tenim accés a totes les companyies i a tots els productes asseguradors que existeixen al mercat. Això ens permet ajustar les garanties a la necessitat real de l’empresa, després d’un estudi en profunditat de la seva empresa oferirem el què, al nostre parer, s’ajusti més a la realitat.

En moltes ocasiones ens trobem amb contractes que asseguren garanties que no són necessàries pel tipus d’empresa que estudiem i, el que és més greu, trobem carències o càlculs de capitals malament calculats que, en cas de sinistre, podrien portar l’empresa al seu tancament.

Ens avala l’experiència i la preparació tècnica del nostre equip, sempre ens hem definit com una corredoria centrada en la capacitat tècnica per poder oferir en cada cas el que és realment necessari, sense deixar-nos portar per productes comercialment molt atractius, però que poden amagar carències molt importants.

 • Comerç i oficines
 • Assegurança de Crèdit
 • Caució
 • Pèrdues d’Explotació
 • Danys Materials
 • Transport de Mercaderies
 • Flotes de Vehicles
 • Ordinadors i Instal·lacions elèctriques
 • Avaria de Maquinària
 • Tot risc de Construcció i Muntatge
 • Garantia Desenal de Dany a l’Edificació
 • Responsabilitat Civil General
 • Responsabilitat Civil Professional
 • Responsabilitat Civil Consellers y Directius