En compliment de l’establert a la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació d’assegurances i reassegurances privades, els proporcionem expressament la informació i els sol·licitem les autoritzacions que es fan constar a continuació.

  1. Multibrokers Catalanes Correduría de Seguros, S.L, .situada al C/ Balmes, 195, 4º4ª 08006 BARCELONA està inscrita  en el registre DGSFP J-1026 R.M de BarcelonaT.2695 F.155, full B68180, Ins. 23 H.13.602-N. Pot contactar amb aquest organisme per a qualsevol aclariment
  2. No tenim cap participació directa o indirecta en el capital social de les entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a aquestes, té cap participació en el nostre capital social.
  1. Estem obligats a facilitar, com a part de la nostra tasca de mediació d’assegurances, un assessorament professional objectiu sobre el tipus de contracte que s’ajusta a les seves necessitats.
  2. De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d’11 de març (BOE 24 DE MARÇ DE 2004), l’informem que, si desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció a mediadors, pot adreçar-se al nostre departament d’atenció al client: Miriam de Gibert i González, Riera de la Creu, 47, At.4, l’Hospitalet de Llobregat, que té un termini de dos mesos per a resoldre. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament d’aquest departament adaptat a la legalitat vigent..
  3. La mediació de les seves pòlisses es farà prenent com a base la seva informació i dades sobre el risc i cobertures que al final sigui del seu interès. Li recordem la importància que té el fet de revisar les dades del risc, cobertura i declaracions contingudes al condicionat particular de la pòlissa. Si detecta qualsevol error o divergència respecte als temes acordats i/o la seva petició, preguem ens ho faci saber el més aviat possible. Disposa d’un termini legal de 30 dies des de l’entrega de la seva pòlissa per a demanar la seva modificació.
  4. Mentre no revoqui l’encàrrec, autoritzo a la corredoria a que traslladi en el meu nom les comunicacions que li faci arriba, incloses les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa.
  5. Hem contractat assegurança de Responsabilitat Civil i Garanties financeres conforme a l’art. 27 de la llei 26/2006 de Mediació d’assegurances.